MARKUS.SCHUBERT | 2018 [ 19 ]

Spring Skitour up on the Stubai Glacier.